SimKinPres

Simulatie van driedimensionele gangkinematica van het onderste lidmaat met behulp van plantaire voetdrukken:

“een innovatie voor plantaire drukmeetsystemen met klinische implicaties”

pressure distribution marker setup

OVER DE SITE

Op deze webstek vindt u alle informatie omtrent bovenvermeld TETRA-project zoals verslagen, foto's, presentaties... Het is onze intentie deze site regelmatig te onderhouden en aan te vullen. Met eventuele vragen, opmerkingen, bedenkingen kan u altijd via e-mail terecht bij de webmaster.

SAMENVATTING

De hoofdbedoeling van dit project is vanuit plantaire voetdrukmetingen met een drukplaat zo veel mogelijk kinematische of bewegingsinformatie af te leiden over de afrol van de voet tijdens de contactfase met de grond. Dit is niet alleen zeer innoverend, maar belangrijker is dat het beantwoordt aan een stijgende nood vanuit de klinische sector (orthopedie, revalidatie, podologie) voor relatief eenvoudige meetapparatuur waarmee een maximum aan biomechanische informatie kan bekomen worden. Maar ook vanuit de industriële, voornamelijk orthopedische en podologische sector verbonden met de productie van prothesen, orthesen, schoenen en correctiezolen, is er vraag naar dergelijke apparatuur. Men mag hierbij de onderwijsinstellingen (universiteit zowel als hogeschool) niet vergeten waar voor de demonstaties, de studentenpractica, de eindejaarswerken en de thesissen in het kader van de cursus biomechanica van de menselijke beweging de beschikbaarheid over een bewegingsanalysesysteem een noodzaak is geworden. Dit zal voor de studenten kinesitherapie, podologie, orthopedie en schoentechnologie ontegensprekelijk bijdragen tot een dieper en zeker een meer wetenschappelijk gefundeerd inzicht in de functionaliteit, en de behandelingsmogelijkheden voor het onderste lidmaat.

 

plantaire drukmeting met CoP
 
 
 
juni 2008: afsluiting van het project


We willen graag iedereen van harte bedanken voor de niet aflatende steun, interesse en aanmoedigingen die we in de loop van het project hebben mogen ondervinden. We hopen dat ieder van u, in de wetenschappelijke puzzel die een project is, iets interessant of nuttig gevonden heeft zodat het niet alleen een interessant gebeuren was maar ook voor ieder van u een meerwaarde gecreŽerd heeft.

Links onderaan kan u het eindverslag vinden, opgedeeld in drie delen (technisch, management, valorisatie). De appendices worden in een apart document vermeld. Deze kan u ook in de linkerkolom terugvinden.
 
 
 
KHK logo MOBILAB logo

© 2007 • SimKinPres

Friso Hagman • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • Friso Hagman

Olivier Pareit • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • Olivier Pareit

Koen Janssens • Kleinhoefstraat 4 • 2440 Geel • Tel. 014/56.23.10 • Koen Janssens

Stijn Van Melckebeke • Kleinhoefstraat 4 • 2440 Geel • Tel. 014/56.23.10 • Stijn Van Melckebeke